Het Filmverhaal
    Home    Projecten    het Filmverhaal    Nieuws    Clips    l   Timeline Video >

Projecten

De weg van het graan
Een tuin met een huisje
Tante Griet
Meren en Kastelen
Schetsen van Iran
Pardon uit het Noorden
Eeuwig Schaak
LADO
Een tweede leven

Contact     "Elke belangrijke documentaire moet de power
  hebben om drama te maken van de dagelijkse gebeurtenissen en poëzie van onze problemen"


  John Grierson                     Meer info over John Grierson . . . >

STICHTING HET FILMVERHAAL

De stichting stelt zich ten doel verhalen te vertellen over de geschiedenis van Noord-Nederland.
Filmverhalen die worden verteld vanuit een cultuurhistorische invalshoek en die het verleden kunnen documenteren en actualiseren.
De verbeeldingskracht van film maakt dit medium bij uitstek geschikt om die, veelal verborgen, regionale geschiedenissen naar boven te halen en voor een groot publiek te tonen.Raad van Toezicht:
Johan van der Zee, filmer en oud-medewerker van Omrop Fryslân, maker van de documentaire 'De Friese Nassaus'.
Johan Frieswijk, publicist historische werken, medewerker vakgroep geschiedenis van de Fryske Akademy.
Sjoerd van Meteren, sociaal geograaf, leraar Aardrijkskunde.


Oprichter/Bestuurder
Frits Boersma, documentairemaker.

Frits Boersma (1953) is parttime leraar economie en management en organisatie in het voortgezet onderwijs.
In 2006 verscheen van hem het boek 'Caspar, de stenen man' bij uitgeverij Aspekt. Een faction-roman over het leven van Caspar de Robles, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog.

  Opleiding:
 • Cursus scenarioschrijven voor korte speelfilm bij Paul Lochtenberg, Hilversum. Gerealiseerd scenario: Het Indringertje (2002).
 • Cursus scenarioschrijven voor documentaire bij Henk Suèr, Hilversum, Media Akademie (2003).
 • Voor het overige (camera, montage) autodidact.
De stichting is opgericht op 20 januari 2005.
Ingeschreven bij KvK onder nr. 01107047

Contact:
Frits Boersma,
Troelstralaan 65/B
9722JE Groningen