Het Filmverhaal
    Home    Projecten    het Filmverhaal    Nieuws    Clips    l   Timeline Video >
"Elke belangrijke documentaire moet de power hebben om drama te maken van de dagelijkse gebeurtenissen en poŽzie van onze problemen"

John GriersonHet Filmverhaal

  Wij vertellen verhalen over de geschiedenis van Noord-Nederland.
  Filmverhalen die worden verteld vanuit een cultuurhistorische invalshoek en die het verleden kunnen documenteren en actualiseren.
  De verbeeldingskracht van film maakt dit medium bij uitstek geschikt om die, veelal verborgen, regionale geschiedenissen naar boven te halen en voor een groot publiek te tonen.


In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 in voorbereiding:

Een Jammerlijck Klaachlied
1 en 2 Juni 2018, St. Gertrudis Kerk Workum.

  Op een dag in 1574 kwam schipper Hendrik Spruyt met zijn vrouw Trijntje Jans in hun thuishaven Workum aan. Ze waren doopsgezinden; volgelingen van Menno Simons. Caspar de Robles, stadhouder van Friesland in dienst van de koning van Spanje, had het op deze kleine, verboden gemeenschap gemunt. Vanwege hun ketterse geloof maar niet minder vanwege hun geld; nodig voor de aanleg van dijken.
  Spruyt werd op het marktplein letterlijk en figuurlijk uitgekleed, vastgebonden in een oude schuit, die in brand werd gestoken, en naar zee gedreven.  Dit verhaal is het uitgangspunt voor Een Jammerlijck Klaachlied.
  Een multimediale voorstelling over godsdienstvrijheid, rebellie, onderdrukking en de eeuwige strijd tegen het water.
  Filmbeelden en muziek van het Frysk Fanfare Orkest, jazzquartet Talking Cows en zangkoor Sjongsum leiden de toeschouwer langs plaatsen en gebeurtenissen van die tijd.
  Freek de Jonge en Jan Arendz belichten het verhaal van de Hollandse opstand van twee kanten.

  Met Freek de Jonge en Jan Arendz.
  Script en film: Frits Boersma.
  Compositie: Frans Vermeerssen.
  Dirigent: Jouke Hoekstra.
  Regie: Marijke Geertsma.
  m.m.v. Frysk Fanfare Orkest, Talking Cows, koor Sjongsum.